Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2015

gosia919
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski

April 04 2015

gosia919
Mówię do siebie: NIE MYŚL! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted fromrol rol viadonootgiveup donootgiveup

March 28 2015

gosia919
8704 f564
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 25 2015

gosia919
4152 1d39 500

March 23 2015

gosia919
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viaprison prison
gosia919
4988 721b 500
Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viaprison prison

March 04 2015

gosia919
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viadonootgiveup donootgiveup

March 02 2015

gosia919
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski

February 02 2015

gosia919
Nie chcę być sam. Nigdy nie chciałem być sam. Kurewsko tego nienawidzę. Nienawidzę tego, że nie mam z kim porozmawiać, nienawidzę tego, że nie mam do kogo zadzwonić, nienawidzę tego, że nie mam nikogo, kto potrzyma mnie za rękę, przytuli mnie, powie mi, że wszystko będzie w porządku. Nienawidzę tego, że nie mam nikogo, z kim mógłbym dzielić nadzieje i marzenia, nienawidzę tego, że przestałem mieć nadzieje i marzenia, nie znoszę tego, że nie mam nikogo, kto powiedziałby mi, żebym się trzymał, że jeszcze się odnajdę. Nienawidzę tego, że kiedy krzyczę, a krzyczę jak opętany, to krzyczę w pustkę. Nienawidzę tego, że nie ma nikogo kto by usłyszał mój krzyk, i nie ma nikogo, kto pomógłby mi nauczyć się przestać krzyczeć. Nienawidzę tego, że to, do czego zwróciłem się w swej samotności, mieszka w fifie albo butelce.
— James Frey - Milion małych kawałków
Reposted frompolciak polciak viadonootgiveup donootgiveup
gosia919
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Bolesław Prus ,,Lalka"
gosia919
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viadonootgiveup donootgiveup
gosia919
- Ma pani kiepski dzień?  Kręciłam głową i odpowiadałam: - Nie. Mam kiepskie życie.
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
gosia919
3062 316f 500
T. Różewicz "Kartoteka"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viadonootgiveup donootgiveup

January 23 2015

gosia919
8623 e633
Reposted fromswojszlak swojszlak
gosia919
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Bolesław Prus ,,Lalka"

December 27 2014

gosia919
7524 8631 500
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viadonootgiveup donootgiveup

December 19 2014

gosia919
Wmawiam sobie, że to był tylko zły sen, i oddycham. Oddycham po to, żeby się upewnić, że jeszcze żyję, ponieważ to wcale nie wygląda na życie.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

December 17 2014

gosia919
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromcasanovared casanovared viadonootgiveup donootgiveup
gosia919
-Bardzo cierpiałaś i teraz trudno ci komuś zaufać, trudno uwierzyć, że komuś może na Tobie zależeć, ponieważ sama siebie nienawidzisz. Z jednej strony chciałaś, żeby ludzie uwierzyli, że jesteś silna. Ale w głębi duszy pragnęłaś, żeby ktoś przeniknął przez te warstwę ochronną i dowiedział się, co tak naprawdę czujesz. Bałaś się jednak, że nikt na świecie nie jest w stanie cię zrozumieć lub, co gorsza, że wszyscy się od ciebie odsuną.
— jakie to prawdziwe...
Reposted fromdoope doope viadonootgiveup donootgiveup

December 16 2014

gosia919
Kiedy od mężczyzny odchodzi kobieta, to odchodzi kobieta. A kiedy od kobiety odchodzi facet, to wali jej się cały świat.
— Artur Andrus – Każdy szczyt ma swój Czubaszek. Maria Czubaszek w rozmowie z Arturem Andrusem
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadonootgiveup donootgiveup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl